Δραστηριότητα 1: Αναπαραστάσεις Προβλημάτων

Ικανότητα ανάλυσης των προβλημάτων μας και προσέγγισης τους από διαφορετικές πτυχές.

 • Διαχείριση αρνητικών παραγόντων στην προσωπική και επαγγελματική ζωή
 • Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και άλλων ζητημάτων
 • Έκφραση και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών
 • Υποστήριξη άλλων ατόμων

Φυλλάδιο με ερωτήσεις

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 3-4 ατόμων.

Αρχικά, κάθε συμμετέχοντας/ουσα λειτουργεί ατομικά, και στη συνέχεια, παρουσιάζει το πρόβλημα του/της στην υπόλοιπη ομάδα, τα μέλη της οποίας παρέχουν σχόλια και εισηγήσεις. Τότε, κάθε ομάδα παρουσιάζει σε όλη την τάξη μία αναπαράσταση των προβλημάτων μέσω ενός παιχνιδιού ρόλων. Τέλος, η τάξη θα προτείνει εισηγήσεις για την επίλυση του προβλήματος.

1. Ο/η εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε ομάδες των 3-4 ατόμων.

2. Ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει ένα φυλλάδιο με τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Εντοπίστε έναν αρνητικό παράγοντα στη ζωή σας.

Εφαρμόστε τις ακόλουθες ερωτήσεις στο πρόβλημα σας:

 • Πόσο σημαντικό είναι;
 • Τι επιπτώσεις έχει στη ζωή σου;
 • Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό το πρόβλημα;
 • Ποια είναι τα υποκείμενα ζητήματα;
 • Διαμέλισε το πρόβλημα σε διάφορα κομμάτια έτσι ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμο.
 • Πώς βάζεις προτεραιότητες για το τι θα αντιμετωπίσεις πρώτα;
 • Είναι πραγματικά πρόβλημα; Είναι ΔΙΚΟ σου πρόβλημα;

3. Παρουσιάστε στην ομάδα το πρόβλημα σας με έναν συστηματικό τρόπο, ακολουθώντας τη δομή των ερωτήσεων. Τότε, θα λάβετε συμβουλές από την ομάδα. Συμφωνούν με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε το πρόβλημα; Ακούστε τις εισηγήσεις τους για το πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε διαφορετικά.

4. Επιλέξτε ένα από τα προβλήματα που παρουσιαστήκαν στην ομάδα σας και αναπαραστήστε το με ένα παιχνίδι ρόλων μπροστά από όλη την τάξη. Τέλος, ζητήστε τους εισηγήσεις για την επίλυση του προβλήματος.

 • Πώς σας έκανε να νιώσετε αυτή η δραστηριότητα;
 • Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας;
 • Σας βοήθησε αυτή η δραστηριότητα με το πρόβλημα σας;
 • Σε ποια άλλα είδη προβλημάτων πιστεύετε ό,τι μπορεί να σας βοηθήσει αυτή η μεθοδολογία;

Αυτή η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μικτές ηλικιακά ομάδες για να μάθουν από τις διαφορετικές εμπειρίες.