Δραστηριότητα 1: Ανακατασκευή της αποκομμένης εικόνας ενός πίνακα ζωγραφικής

 • Παρατήρηση ενός πίνακα ζωγραφικής
 • Παρατήρηση των κομμένων κομματιών της εικόνας
 • Απομνημόνευση των στοιχείων της εικόνας
 • Οργάνωση
 • Ανακατασκευή της εικόνας με τα σκόρπια κομμάτια
 • Ανταπόκριση στις απαιτήσεις ρουτίνας των καθηκόντων
 • Η εικόνα του πίνακα ζωγραφικής
 • Τα κομμάτια της εικόνας που θα κοπούνε (πίνακας Γκερνίκα - Πικάσο - παράρτημα 2)
 • Ένα φύλλο χαρτί όπου θα κολληθούν τα κομμάτια της εικόνας
 • Κόλλα και ψαλίδι
 • Χρήση προβολέα για την παρουσίαση της εικόνας. Εναλλακτικά, η εικόνα μπορεί να παρουσιαστεί σε Α3 χαρτόνι

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει:

 • Κοιτάζουμε προσεκτικά την εικόνα για λίγα λεπτά πριν εξαφανιστεί.
 • Χρησιμοποιώντας τη μνήμη μας, δημιουργούμε ένα αντίγραφο της εικόνας.
 • Αυτή η άσκηση μπορεί να διεξαχθεί σε ομάδες ή ατομικά.

1 - Ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί τις οδηγίες: «Αναπαραγωγή μίας εικόνας με τα κομμένα κομμάτια που θα σας δώσω από την εικόνα του πίνακα ζωγραφικής που σας έδειξα για λίγα λεπτά».

2 - Ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει ή προτείνει αυτή η δραστηριότητα να πραγματοποιηθεί είτε σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων, ή ατομικά.

3 - Ο/η εκπαιδευτικός παρέχει το απαραίτητο υλικό σε κάθε άτομο ή ομάδα:

 • Τα κομμάτια που θα κοπούν με ένα ψαλίδι
 • Την «κορνίζα» (φύλλο χαρτί) για την αναπαραγωγή της εικόνας
 • Κόλλα

4 - Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από όλους/όλες να παρατηρήσουν για λίγα λεπτά τα κομμένα κομμάτια. 

5 - Ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί ό,τι θα παρουσιάσει ολόκληρη την εικόνα για 30 δευτερόλεπτα.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει πρώτα να παρατηρήσουν καλά την προβαλλόμενη εικόνα πριν αρχίσουν να δημιουργούν με τα αποκομμένα κομμάτια.

6 - Ο/η εκπαιδευτικός κρύβει την εικόνα και οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να προσπαθήσουν να την αναδημιουργήσουν.

7 - Μετά από λίγα λεπτά, ο/η εκπαιδευτικός προτείνει να παρατηρήσουν την εικόνα άλλη μία φορά για 30 δευτερόλεπτα.

Όπως και πριν, οι συμμετέχοντες/ουσες παρατηρούν καλά την εικόνα, χωρίς όμως παράλληλα να ασχολούνται με την αναδημιουργία.

8 - Οι συμμετέχοντες/ουσες συνεχίζουν την εκτέλεση της εργασίας, διορθώνουν, τροποποιούν, προσαρμόζουν.

9 - Ξανά, μετά από λίγα λεπτά, ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει την εικόνα για τελευταία φορά για 30 δευτερόλεπτα.

Οι συμμετέχοντες/ουσες οργανώνονται ανάλογα.

10 - Οι συμμετέχοντες/ουσες τελειοποιούν την αναπαραγωγή της εικόνας και κολλάνε όλα τα κομμάτια μαζί.

11 - Όταν όλες οι εικόνες είναι έτοιμες και ο εξοπλισμός έχει τακτοποιηθεί, ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από κάθε ομάδα ή άτομο να αξιολογήσει τη δουλειά του: Πιστεύουν πώς έχουν δημιουργήσει ένα ακριβές αντίγραφο της εικόνας; Για ποια στοιχεία είναι αρκετά σίγουροι/ες και για ποια στοιχεία είναι λιγότερο σίγουροι/ες;

Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει επίσης από κάθε άτομο να εξηγήσει πώς οργανώθηκε, είτε ήταν μόνο του ή σε μία ομάδα.

12 - Όλες οι εικόνες τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη πάνω στον πίνακα ή πάνω στον τοίχο έτσι ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να μπορέσουν να δουν όλες τις δημιουργίες. 

Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από όλους/όλες να σχολιάσουν τα αντίγραφα και να εξηγήσουν εάν θεωρούν ό,τι κάποιο από αυτά μπορεί να αντιπροσωπεύσει με ακρίβεια την αρχική εικόνα.

13 - Επιστρέφουν στις θέσεις τους και τότε προβάλλεται η αρχική εικόνα για να την συγκρίνουν με τα αντίγραφα που δημιουργήσαν, και να σκεφτούν εάν εργάστηκαν με ακρίβεια και προσοχή.

14 - Ο/η εκπαιδευτικός ρωτάει ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας και τι περιλαμβάνει: δεξιότητες και προσόντα.

15 - Ο/η εκπαιδευτικός, μαζί με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, προβαίνουν σε σύντομο σχολιασμό του έργου και του δημιουργού του (για να ενισχυθούν ικανότητες που αναπτυχθήκαν στην Ενότητα 1: Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών).

Στο τέλος της δραστηριότητας - στάδιο 14:

Είναι ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες/ουσες να κάνουν ένα βήμα πίσω από τη δραστηριότητα και να διαπιστώσουν τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει.

Ποιος ήταν ο σκοπός της δραστηριότητας;

Με ποιους τρόπους κάθε άτομο ή ομάδα πραγματοποίησε αυτή τη δραστηριότητα;

Ποιες δεξιότητες και ικανότητες ξεκλειδώθηκαν και ενισχύθηκαν;

Ποια είναι η αξία του να δουλεύει κανείς σε μία ομάδα; Ή ποια είναι η αξία του να εργάζεται ένα άτομο μόνο του;

Ποια είναι η αξία της αυτοκριτικής;

Η άσκηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με μικτές ηλικιακά ομάδες.