Περαιτέρω πηγές για ανάγνωση

Άρθρο για τον κώδικα δεοντολογίας → https://www.valamis.com/hub/code-of-conduct

Ted talks:

https://www.ted.com/talks/michael_schur_how_ethics_can_help_you_make_better_decisions