Θέμα 5 Αποδοχή εποικοδομητικών σχολίων

Σύμφωνα με τους Omer και Abdularhim (2017), τα χαρακτηριστικά των εποικοδομητικών σχολίων είναι:

  • Χρήση διαλόγου
  • Αποτελεσματική επικοινωνία
  • Ξεκάθαρα κριτήρια απόδοσης
  • Ένα ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης
  • Βοηθητικά σχέδια του προγράμματος σπουδών και της διδασκαλίας

Σε συνδυασμό με αυτά τα χαρακτηριστικά, τα σχόλια πρέπει να είναι:

Άμεσα, συγκεκριμένα, χρήσιμα, ακριβή, συναφή, προσαρμοσμένα, συχνά, ισορροπημένα, εμπιστευτικά, κατανοητά, μη-επικριτικά, βασισμένα σε δεδομένα, και να περιλαμβάνουν διορθωτικά σχέδια.