Θέμα 4 TSC κριτήρια αξιολόγησης

Κριτήρια

Επαρκής

Χρειάζεται βελτίωση

Αποδοχή άλλων ανθρώπων

 

 

Ένδειξη ευαισθησίας

 

 

Ευγενική συμπεριφορά στην επικοινωνία με άλλα άτομα

 

 

Καλές δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης