Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων ατόμων
  • Ικανότητα ενεργητικής ακρόασης, εστιάζοντας όλη την προσοχή στο άτομο που μιλάει, δείχνοντας ενσυναίσθηση, και αποφεύγοντας τα αρνητικά σχόλια
  • Εντιμότητα, διαφάνεια και ειλικρίνεια στην επικοινωνία με άλλα άτομα