Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

Ο προγραμματισμός και η οργάνωση είναι σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία ενός έργου ή μίας δραστηριότητας. Η ποιότητα του τελικού στόχου και η ομαλή εξέλιξη του έργου θα εξαρτηθεί από μία καλή οργάνωση.

Επιπλέον, οι γνώσεις προγραμματισμού και οργάνωσης έχουν πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Αυτή η δεξιότητα μας επιτρέπει να έχουμε μία γενική εικόνα του έργου και να προβλέπουμε πιθανές προσαρμογές σε περίπτωση που κάτι δεν εξελιχθεί όπως πρέπει, καθώς και να προσεγγίζουμε τη δραστηριότητα με ψύχραιμο τρόπο, χωρίς άγχος. Ο καθορισμός στόχων, και η επίτευξη τους, συμβάλλει στην αύξηση της αυτοεκτίμησης. Βοηθάει επίσης ένα άτομο να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να συνεργάζεται με άλλα άτομα. Τέλος, ο προγραμματισμός και η οργάνωση επιτρέπουν σε ένα άτομο να ολοκληρώσει αποτελεσματικά ένα έργο ή μία δραστηριότητα.