Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

Η προθυμία και η ετοιμότητα να ενεργήσει ένα άτομο ανεξάρτητα και με πρωτοβουλία είναι σημαντικό επειδή:

  • Ενισχύει την ικανότητα της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας, και του να μην χρειαζόμαστε την έγκριση άλλων ανθρώπων.
  • Αυξάνει την ικανοποίηση από τον εργασιακό χώρο.
  • Βελτιώνει τις ικανότητες λήψης αποφάσεων.

Το να ενεργεί ένα άτομο ανεξάρτητα και με πρωτοβουλία του επιτρέπει να αντιμετωπίζει πιο άμεσα τις δυσκολίες, για παράδειγμα, τους στρεσογόνους παράγοντες, την ανεργία, τις αλλαγές επαγγέλματος, κ.λπ. Ωστόσο, είναι σημαντικό η πίεση για ανάληψη πρωτοβουλιών να μην αποτελεί από μόνη της βάρος και στρεσογόνο παράγοντα. Για πολλούς ανθρώπους, αντί να κυνηγούν καταστάσεις και ευκαιρίες, είναι κύριο να αφήνουν γεγονότα και καταστάσεις να έρχονται σε αυτούς, ώστε να δρουν και να ανταποκρίνονται αυθεντικά και γνήσια σε ό,τι τους φέρνει η ζωή.

Αυτή η γνώση αναπτύσσει την ικανότητα ενεργητικής αντιμετώπισης, χειρισμού σφαλμάτων, και επιμονής. Αυξάνει την ικανότητα να είναι ένα άτομο αυτόνομο, ανεξάρτητο, και να μην χρειάζεται την έγκριση άλλων ανθρώπων.

Λόγω του παγκόσμιου ανταγωνισμού, η ανεξάρτητη δράση και η ανάληψη πρωτοβουλιών θα απαιτούνται όλο και περισσότερο στο μέλλον, καθώς βελτιώνουν τις ικανότητες λήψης αποφάσεων, αυξάνουν την ικανοποίηση από τον εργασιακό χώρο, και βοηθούν τα άτομα να ξεπερνούν άμεσα τις δυσκολίες και τα εμπόδια, να ολοκληρώνουν τα καθήκοντα τους, και να επιτυγχάνουν τους καθορισμένους στόχους.