Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

  • Το να ενεργούμε σύμφωνα με τις αξίες είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σχετικό όταν εξετάζεται η κοινωνικό-πολιτιστική και επαγγελματική ένταξη των αποπροσανατολισμένων και ευάλωτων ομάδων.
  • Ο σύγχρονος επαγγελματικός κόσμος τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, είναι ποικιλόμορφος και διαρκώς μεταβαλλόμενος. Το να ενεργούμε σύμφωνα με τις αξίες είναι μία ικανότητα που εντάσσεται στην κατηγορία της Αυτοδιαχείρισης, και είναι ζωτικής σημασίας επειδή βοηθάει τους/τις νέους/νέες να κάνουν τα σωστά βήματα σε έναν εργασιακό χώρο. Οι νέοι/νέες πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις αποφάσεις τους με ευελιξία και να προσαρμόζονται σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα.
  • Πρόσφατη έκθεση της εταιρείας Gallup διαπιστώνει ό,τι το 21% των Μιλένιαλ (Γενιά Υ) ανάφεραν ό,τι άλλαξαν τη θέση εργασίας τους τον τελευταίο χρόνο, τρεις φορές περισσότερο από άτομα που ανήκουν σε άλλες γενιές (Gallup, 2016).
  • Επιπλέον, οι νέοι/νέες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να πιστεύουν στον εαυτό τους, να αντιλαμβάνονται τα ενδιαφέροντα τους και να τα συνδέουν με εργασιακούς χώρους που τους ταιριάζουν (AEGEE, 2018).