Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

Η εκπλήρωση των απαιτήσεων ρουτίνας των καθηκόντων είναι σημαντική επειδή αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση μίας δραστηριότητας: πρόκειται για την εκτέλεση μίας εργασίας όπως απαιτείται.

Το καθήκον μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενο και κουραστικό. Η πρόκληση είναι να έχουμε ανθεκτικότητα, να μην τα παρατάμε, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ενέργεια μέχρι το τέλος.

Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε πρέπει να είναι σχολαστικός και ακριβής. Πρέπει να είμαστε σε θέση να προσπαθούμε, να αντέχουμε την ανία, και να επιμένουμε.

Πρόκειται επίσης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η εργασία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον: το ζήτημα της χρησιμότητάς της σε μία αλυσίδα παραγωγής.