Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

  • Η δημιουργικότητα και η καινοτομία στο πλαίσιο του σύγχρονου κόσμου έχουν ζωτική σημασία, ιδίως όσον αφορά την κοινωνικό-πολιτιστική και επαγγελματική ένταξη των νέων που έχουν αποκοπεί από την κοινωνία.
  • Οι νέοι/νέες σήμερα εισέρχονται στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια μίας δυναμικής περιόδου. Οι θέσεις εργασίας και η αναζήτηση εργασίας είναι πιο σύνθετες, απαιτούν ευελιξία και καινοτομία, καθώς είναι πιθανό οι νέοι/νέες επαγγελματίες να ακολουθήσουν νέα είδη θέσεων εργασίας που δεν υπήρχαν πριν από λίγα χρόνια (AEGEE, 2018).
  • Επιπλέον, θα πρέπει να ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνικό-πολιτισμικές προσδοκίες στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.
  • Οι νέοι/νέες που είναι σε θέση να σκέφτονται κριτικά, ευέλικτα, επαναληπτικά, ολιστικά, με περιέργεια, και έχουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων επιδεικνύουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, και που μπορούν να βοηθήσουν στην ένταξή τους.