Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

Αυτή η δεξιότητα είναι σημαντική επειδή μπορεί να είναι χρήσιμη επειδή αντιμετωπίζουμε προβλήματα και ζητήματα καθημερινά, και μπορεί να υπάρξουν αρνητικά αποτελέσματα εάν δεν αποκτηθεί. 

Επίσης, αυτή η δεξιότητα είναι σημαντική επειδή μας επιτρέπει να κάνουμε μία σφαιρική ανάλυση μίας κατάστασης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Μας επιτρέπει να εστιάσουμε στις επικοινωνιακές μας δεξιότητες (σε ατομικό επίπεδο, αλλά και με άλλα άτομα), στη δημιουργικότητα, και στο ομαδικό πνεύμα. Μας βοηθάει να εκφράσουμε τις απόψεις μας, ειδικά όταν ένα θέμα αφορά πολλούς ανθρώπους. Η λήψη αποφάσεων βοηθάει με την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία, και τη διαπραγμάτευση. Τέλος, η επίλυση προβλημάτων ενισχύει την προσωπική και ομαδική ικανοποίηση.