Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

Η επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών είναι σημαντικά στοιχεία για να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας, για να ενημερωνόμαστε, να εντοπίζουμε την πηγή των πληροφοριών, να τις διαχωρίζουμε και να τις ταξινομούμε προκειμένου να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, να λύσουμε ένα πρόβλημα, και να κάνουμε μία επιλογή.  

Ανεξάρτητα από το είδος ή τη μορφή της πληροφορίας (μία προφορική οδηγία που δίνεται σε επαγγελματικό πλαίσιο, ένα διοικητικό ηλεκτρονικό μήνυμα, ένα γεγονός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μία περιγραφή εργασίας, ένα ταξίδι που πρέπει να προετοιμαστεί) για την ανάλυσή της, βασιζόμαστε σε μία μέθοδο που είναι ουσιαστικά η ίδια.

Όταν είναι απαραίτητο, αυτή η μέθοδος επεξεργασίας πληροφοριών επιτρέπει την επιλογή αποφάσεων, και επομένως, τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν.