Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

Οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης, συμβιβασμού και συμφιλίωσης είναι σημαντικές τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην προσωπική ζωή. Στον εργασιακό χώρο, μας βοηθούν να έχουμε μακροπρόθεσμη επαγγελματική επιτυχία, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, και να μειώσουμε τις συγκρούσεις. Στην προσωπική μας ζωή, αυτές οι δεξιότητες ενισχύουν τις δημιουργικές και συλλογιστικές μας ικανότητες, δυσκολεύουν τους άλλους ανθρώπους να μας εκμεταλλευτούν, και βελτιώνουν τις στρατηγικές μας.

Κάθε άτομο, ομάδα, και οργανισμός εμπλέκεται σε αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, ομάδες, και οργανισμούς σε όλο τον κύκλο της ζωής του, επιτυγχάνει τους στόχους του, περπατάει, κάθεται, κ.λπ. Κατά τη διάρκεια αυτών των αλληλεπιδράσεων, η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Λόγω αυτών των συγκρούσεων και των ασυνεπειών, τα εμπλεκόμενα άτομα προσπαθούν να αποκτήσουν τους πόρους πρώτα, έχουν διαφορετικές απόψεις από τα άτομα με τα οποία συγκρούστηκαν, και έχουν διαφορετικές αξίες, στάσεις και πεποιθήσεις (Karip, 2000).