Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

Το να είναι ένα άτομο ικανό να διαχειρίζεται, να ηγείται, και να συντονίζει μία ομάδα είναι μία σημαντική δεξιότητα επειδή είναι ο μοχλός για την οργάνωση και τη συνεργασία όλων των μελών για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. Αυτή η ικανότητα περιλαμβάνει αυτές τις ιδιότητες: ενεργητική ακρόαση, λήψη αποφάσεων, ομαδικότητα, χρήση κατάλληλων στρατηγικών για την υλοποίηση του έργου με βάση το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Αυτές οι ιδιότητες είναι σημαντικές σε όλα τα πλαίσια του έργου: προσωπικά, επαγγελματικά, εξωεπαγγελματικά.

Παραδείγματα προσωπικών έργων που θα μπορούσατε να ηγηθείτε:

  • Διοργάνωση ενός παιχνιδιού με την οικογένεια σας για το πάρτι γενεθλίων του/της ξαδέρφου/η σας
  • Διοργάνωση μίας επίσκεψης στον κινηματογράφο με τα μικρότερα αδέρφια σας (επιλέξτε μία ταινία για να παρακολουθήσετε και μεταφερθείτε στον κινηματογράφο με ένα λεωφορείο)
  • Κ.λπ.

Παραδείγματα έργων που σχετίζονται με μία επαγγελματική δραστηριότητα που θα μπορούσατε να ηγηθείτε:

  • Οργάνωση ξεφορτώματος ενός φορτηγού με τους/τις συνάδελφους σας
  • Οργάνωση καθαρισμού μίας τοποθεσίας με τους/τις συνάδελφους σας
  • Κ.λπ.

Παραδείγματα έργων που σχετίζονται με μία εξωεπαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. σε συλλόγους) που θα μπορούσατε να ηγηθείτε:

  • Διοργάνωση ενός πάρτι τσαγιού, μαζί με εθελοντές/εθελόντριες, για ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε γηροκομεία
  • Οργάνωση της συλλογής σκουπιδιών σε μία παραλία μαζί με εθελοντές/εθελόντριες
  • Κ.λπ.

Όλα αυτά τα παραδείγματα είναι μερικές κοινές περιπτώσεις που χρειάζονται δεξιότητες και ιδιότητες που σχετίζονται με την ηγεσία και τη διαχείριση μίας ομάδας: ενεργητική ακρόαση, παροχή συμβουλών, ομαδοποίηση και κινητοποίηση, προγραμματισμός και οργάνωση.