Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

Πολλά άτομα θεωρούν ό,τι η δικτύωση και η συνεργασία είναι σημαντικές ικανότητες για την μελλοντική επιτυχία της εργασίας. Με την τεχνολογία να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, και την εργασία να εξελίσσεται ως αποτέλεσμα των πολλών ειδών σχέσεων που μπορεί να δημιουργήσει, η γνώση του τι απαιτείται για την απόκτηση αυτής της ικανότητας είναι κρίσιμη.

Η συνεργασία αυξάνει την αξία της εμπειρογνωσίας των υπαλλήλων και θεωρείται αναγκαία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών στο επαγγελματικό περιβάλλον βελτιώνει τις δυνατότητες και την ποιότητα της ομάδας, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της δημιουργικότητας.