Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

Το να υποστηρίζουμε τα άτομα γύρω μας, και τους ανθρώπους γενικότερα, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση σταθερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα και περιβάλλοντα. Πολλά πλεονεκτήματα μίας τέτοιας συμπεριφοράς είναι τα ακόλουθα:

  • Ηθική: Το να βοηθήσουμε ένα άλλο άτομο όταν μας το ζητήσει μπορεί να ενισχύσει το ηθικό.
  • Υποστήριξη: Όταν δείχνουμε στους άλλους ανθρώπους ό,τι νοιαζόμαστε, θα είναι πιο πρόθυμοι να ανταποδώσουν.
  • Ηγεσία: Το να βοηθάμε τα άλλα άτομα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων.
  • Υγεία: Ένα θετικό περιβάλλον έχει τη δύναμη να μειώσει το άγχος και να ενισχύσει την υγεία μας.
  • Παραγωγικότητα: Ειδικά σε ένα εργασιακό περιβάλλον, όταν όλοι/όλες οι συνάδελφοι συνεργάζονται αρμονικά τότε θα εργάζονται πιο αποτελεσματικά.