Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

Χωρίς σεβασμό, οι σχετικοί δεσμοί θα είναι φορτωμένοι με δυσκολίες και απογοητεύσεις. Οι άλλοι δεν θα μας σέβονται εάν δεν σεβόμαστε εμείς πρώτα τον εαυτό μας.

Είναι θεμελιώδες να αισθανόμαστε ασφαλείς, να μπορούμε να μιλάμε χωρίς να φοβόμαστε ό,τι θα μας επικρίνουν, θα μας ντροπιάσουν ή θα μας κακομεταχειριστούν.

Πηγή εικόνας: https://www.dreamstime.com/photos-images/respect.html