Θέμα 1 Τι σημαίνει υποστηρίζουμε τους άλλους ανθρώπους;

Η ενέργεια του να υποστηρίζουμε τους άλλους ανθρώπους περιλαμβάνει τη διασφάλιση ό,τι τα άτομα που δεν έχουν ικανότητες, δεξιότητες, ή αυτοπεποίθηση θα λάβουν εποικοδομητική βοήθεια με ενσυναίσθηση και ευγένεια όταν ζητήσουν ή δείξουν ό,τι χρειάζονται βοήθεια. Αυτή η δεξιότητα είναι αναγκαία σε όλα τα περιβάλλοντα όπου θα βρεθεί ένας άνθρωπος: οικογένεια, φιλίες, δουλειά, αθλήματα, κ.λπ.

Το να υποστηρίζουμε τους άλλους ανθρώπους είναι μία υπέροχη μέθοδος να δείξουμε στα άτομα γύρω μας ό,τι νοιαζόμαστε, είτε αυτά τα άτομα είναι μέρος του οικογενειακού, φιλικού, ή επαγγελματικού μας περιβάλλοντος. Μπορούμε να κάνουμε εισηγήσεις στα άτομα αυτά με βάση τις εμπειρίες, γνώσεις, και ευθύνες μας. Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές θα μας βοηθήσουν να υποστηρίζουμε ανάλογα τους άλλους ανθρώπους:  

  • Ρωτήστε. Πριν προσφέρετε συμβουλές ή βοήθεια, βεβαιωθείτε ό,τι αυτό είναι κάτι που το άλλο άτομο επιθυμεί ή είναι έτοιμο να δεχτεί.
  • Να πράττετε με ευγένεια. Αποφύγετε να κριτικάρετε αρνητικά το άλλο άτομο. Να παρέχετε μόνο φιλικές και χρήσιμες συμβουλές και βοήθεια.
  • Να είστε ειλικρινείς. Η ειλικρίνεια πάντα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των συμβουλών και της βοήθειας που προσφέρουμε και που λαμβάνουμε.
  • Ακούστε. Δώστε προσοχή στα λόγια του άλλου ατόμου και στο πώς αντιδράει στις εισηγήσεις σας.
  • Συνεργαστείτε. Όταν συμβουλεύετε ή βοηθάτε ένα άλλο άτομο, συνεργαστείτε μαζί του για να ανακαλύψετε μαζί την κατάλληλη λύση για την κατάσταση.
  • Η εποικοδομητική κριτική είναι μία μορφή συμβουλής στο εργασιακό περιβάλλον που είναι αποδεκτή και καλοδεχούμενη. Όταν παρέχεται εποικοδομητική κριτική μεταξύ συνεργατών/συνεργατριών τους επιτρέπει να εξελιχθούν και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επαγγελματικής παραγωγικότητας.