Θέμα 1 Τι σημαίνει συμφιλίωση, συμβιβασμός, και διαπραγμάτευση;

«Διαπραγμάτευση» – η διαδικασία διαπραγμάτευσης συμβαίνει μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων που επιδιώκουν να ανακαλύψουν ένα κοινό έδαφος και να καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση ενός θέματος αμοιβαίου ενδιαφέροντος ή την επίλυση μίας σύγκρουσης. Πριν από μία διαπραγμάτευση, κάθε άτομο/οργανισμός (κ.λπ.) πρέπει να συμβουλεύεται δικηγόρο. Η συζήτηση με δικηγόρο επιτρέπει σε κάθε πλευρά να γνωρίζει καλά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της για το θέμα που θέλει να επιλύσει. Η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία κατά την οποία ένα ουδέτερο πρόσωπο βοηθάει τα εμπλεκόμενα άτομα να συζητήσουν το θέμα και να καταλήξουν σε μία λύση.

Η επαγγελματική και η προσωπική μας ζωή θα μπορούσε να είναι πιο ικανοποιητική και επιτυχημένη εάν μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις διαπραγματευτικές μας ικανότητες. Τι εννοούμε με τον όρο διαπραγμάτευση;

Οι ορισμοί του λεξικού για την έννοια περιλαμβάνουν:  

 • να συμβουλευόμαστε άλλα άτομα προκειμένου να καταλήξουμε σε όρους ή σε μία συμφωνία
 • αμοιβαία συζήτηση και διευθέτηση των όρων μίας συναλλαγής ή συμφωνίας
 • διευθέτηση μίας κατάστασης μέσω συζήτησης και διαπραγμάτευσης

Άλλοι όροι για τη διαπραγμάτευση είναι το παζάρεμα, η συμφωνία, η συναλλαγή, κ.λπ.

Όλοι οι άνθρωποι διαπραγματεύονται σε κάθε είδους καταστάσεις:

 • Ένα παιδί που προσπαθεί να πείσει τους γονείς του να του αγοράσουν γλυκά από την υπεραγορά.
 • Ένα άτομο που προσπαθεί να πείσει τον/την συγκάτοικο του να πλύνει τα πιάτα, παρόλο που είναι η σειρά του ατόμου που ζητάει τη χάρη, αλλά προτιμάει να βγει έξω.
 • Ένας/μία εκπρόσωπος του συνδικάτου που έχει συνάντηση με την ομάδα διοίκησης για μία ετήσια επανεξέταση των μισθών και των συνθηκών.
 • Έχετε αργήσει να γράψετε μία εργασία και σκέφτεστε να ζητήσετε παράταση από τον/την καθηγητή/καθηγήτρια σας.
 • Σκέφτεστε να ανταλλάξετε ένα αυτοκίνητο και να το αναβαθμίσετε με ένα καλύτερο.
 • Μία μητέρα που προσπαθεί να πείσει την μικρή κόρη της να φάει τα λαχανικά της ή να καθαρίσει το δωμάτιο της.
 • Μία παρέα που προσπαθεί να αποφασίσει ποια ταινία θα παρακολουθήσει.
 • Ένας/μία υπάλληλος που ζητάει αύξηση μισθού.
 • Ένας/μία καταναλωτής/καταναλώτρια που προσπαθεί να αγοράσει ένα πλυντήριο σε καλύτερη τιμή.
 • Δύο άτομα που γνωρίστηκαν πρόσφατα και προσπαθούν να αποφασίσουν εάν θα δημιουργήσουν μία φιλική ή μία ερωτική σχέση.
 • Οι εκπρόσωποι δύο χωρών που συζητήσουν τις συνοριακές εντάσεις και την απειλή πολέμου.

Όλες αυτές οι καταστάσεις, μαζί με αμέτρητες άλλες, περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις. Η διαπραγμάτευση είναι μία διαδικασία επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων που βασίζεται σε ένα ευρύ θεμέλιο δεξιοτήτων και γνώσεων. Είναι επίσης ένα από τα πιο δημοφιλή και αποτελεσματικά μέσα επίλυσης συγκρούσεων και παρεξηγήσεων.

«Συμβιβασμός/Συμφιλίωση» – διαδικασία κατά την οποία ένας/μία επίτροπος συναντάει τα άτομα που εμπλέκονται σε μία διαφωνία και διερευνάει τρόπους για τη διευθέτησή της με μία συμφωνία.

Η συνδιαλλαγή βοηθάει τα εμπλεκόμενα άτομα να διαπραγματευτούν μία διευθέτηση με τις ακόλουθες ενέργειες:

 • ταυτοποίηση του ζητήματος, και κατανόηση των γεγονότων και των συνθηκών
 • συζήτηση των προβλημάτων
 • κατανόηση των αναγκών όλων
 • επίτευξη αμοιβαίας αποδεκτής συμφωνίας