Θέμα 1 Τι σημαίνει να ενεργούμε ανεξάρτητα και με πρωτοβουλία;

Ο 21ος αιώνας απαιτεί από τους ανθρώπους να είναι αυτοπραγματοποιημένοι παράγοντες. Αυτό απαιτεί την ικανότητα και τη δύναμη να αναλύει κανείς τις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του και να εφαρμόζει όλους τους διαθέσιμους πόρους (γνώσεις, δεξιότητες, τεχνολογίες, κ.λπ.) για την ανάληψη κατάλληλων αυτοεκπληρούμενων και αυτοοφελούμενων ενεργειών. 

Το να ενεργεί κανείς ανεξάρτητα και με πρωτοβουλία φανερώνει ένα σύνολο δεξιοτήτων, στάσεων, και συμπεριφορών που χαρακτηρίζονται από έναν αυτενεργό χαρακτήρα, μία προληπτική προσέγγιση, και την επιμονή να ξεπερνάει οποιοδήποτε εμπόδιο. Αυτή η ικανότητα υπονοεί ό,τι ένα άτομο ενεργεί χωρίς να χρειάζεται παρακίνηση και χωρίς να λαμβάνει ρητή οδηγία, προβλέποντας πιθανά μελλοντικά προβλήματα και λειτουργώντας προς αποφυγή τους, αντί να περιμένει μέχρι να εμφανιστεί ένα πρόβλημα, και επιδιώκοντας στόχους ανεξάρτητα από πιθανές αναποδιές ή άλλα εμπόδια. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει σε ένα άτομο να εξετάζει τις καταστάσεις που πρόκειται να συμβούν (νέες απαιτήσεις, νέα ή επαναλαμβανόμενα προβλήματα, νέες ευκαιρίες) και να ενεργεί προληπτικά και ανάλογα.

Το να ενεργεί ένα άτομο ανεξάρτητα και με πρωτοβουλία είναι το ακριβώς αντίθετο από το να κάνει κανείς μόνο αυτό που του λένε, να τα παρατάει όταν εμφανιστούν δυσκολίες, και να αντιδράει στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Η διαφορά είναι ό,τι ενεργείς αυτόνομα αντί να σε χειρίζονται, διαμορφώνεις αντί να σε διαμορφώνουν, και παίρνεις υπεύθυνες αποφάσεις αντί απλά να αποδέχεσαι τις αποφάσεις που άλλοι έχουν πάρει για εσένα. Πρόκειται για την ικανότητα να θέτει κανείς έναν στόχο, να προβληματίζεται και να ενεργεί υπεύθυνα για την αποτελεσματική υλοποίηση αλλαγών, χρησιμοποιώντας ένα φάσμα εργαλείων και πόρων σχετικών με τον συγκεκριμένο στόχο ή έργο.