Θέμα 1 Τι σημαίνει δείχνουμε σεβασμό και εκτίμηση για τα άλλα άτομα;

Ο σεβασμός προέρχεται από τη λατινική λέξη «respect us», η οποία σημαίνει «προσοχή», «εξέταση» ή «εκτίμηση». Περιγράφεται ως «σεβασμός και εκτίμηση της αξίας ή της σπουδαιότητας ενός ατόμου, της ποιότητας ή της ικανότητας ενός ατόμου, ή κάτι που γίνεται αντιληπτό ως εμφάνιση μίας ατομικής ποιότητας ή ικανότητας», και έχει λατινική προέλευση.