Θέμα 1 Τι σημαίνει έκφραση και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών;

  • Η έκφραση και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών είναι μία σημαντική και θεμελιώδης δεξιότητα που μας επιτρέπει να επικοινωνούμε τόσο επίσημα όσο και ανεπίσημα για διάφορους σκοπούς, να ακούμε προσεκτικά τα άλλα άτομα, και να ανταποκρινόμαστε ανάλογα στα λόγια ή τις ανησυχίες τους.
  • Η επικοινωνία είναι η διαδικασία δημιουργίας μίας σχέσης ή συνδέσμου μεταξύ δύο σημείων για την ανταλλαγή πληροφοριών, ή είναι πρακτικά η διαδικασία έκφρασης και ανταλλαγής πληροφοριών εξ αποστάσεως.
  • Είτε πρόκειται για ανθρώπους ή για δύο συστήματα, η επικοινωνία περιλαμβάνει τη μεταφορά πληροφοριών από τον αποστολέα στον παραλήπτη και, επομένως, επιτρέπει την εξήγηση ιδεών, την αναφορά τους, και τη χρήση τεχνικών ερωτήσεων.