Θέμα 1 Τι είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων και άλλων ζητημάτων;

Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι βασικό στοιχείο για επιτυχημένες ενέργειες. Η επίλυση προβλημάτων είναι αποτελεσματική μόνο όταν ένα ή περισσότερα προβλήματα εντοπιστούν και αναλυθούν. Όταν εντοπιστεί ένα πρόβλημα, είναι σημαντικό να σκεφτούμε πιθανές λύσεις, να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τι ίσως συμβεί, και να ζητήσουμε βοήθεια, εάν χρειαστεί, για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Η επίλυση προβλημάτων μπορεί να γίνει σε τρία βήματα:  

1. Ταυτοποίηση του προβλήματος

 • Αξιολόγηση: ανάλυση και κατανόηση της κατάστασης κάνοντας ερωτήσεις
 • Διατύπωση του προβλήματος με σαφήνεια
 • Επικοινωνία: Εκφραστείτε με ξεκάθαρο τρόπο και λεξιλόγιο

2. Επίλυση του προβλήματος

 • Σκεφτείτε πιθανές λύσεις (δοκιμάστε τις, εάν χρειαστεί)
 • Δημιουργικότητα, χρησιμοποιήστε τις γνώσεις σας για να επιλύσετε το πρόβλημα
 • Ικανότητα έκφρασης με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση των απόψεων μας

3. Λήψη αποφάσεων

 • Μην διστάζετε να ζητήσετε βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες
 • Ικανότητα αμφισβήτησης και αναθεώρησης των στόχων σε προσωπικό επίπεδο, και ευελιξία: Αντίληψη του πότε πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω
 • Ικανότητα να κάνουμε επιλογές
 • Ανάπτυξη ή ενίσχυση ομαδικού πνεύματος και κοινής λήψης αποφάσεων
 • Προχωράμε βήμα-βήμα, ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά