Θέμα 1 Τι είναι η αντιμετώπιση αλλαγών;

Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη και είναι σημαντικό να αποδεχόμαστε ορισμένες αλλαγές επειδή η κοινωνία εξελίσσεται διαρκώς. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε τον χρόνο άρα είναι σημαντικό να προσαρμοζόμαστε. Μερικές αλλαγές είναι καλές, αλλά μπορεί να φαίνονται κακές εάν τους πάμε κόντρα. Η αλλαγή μπορεί να είναι αγχωτική και τρομακτική, άρα είναι σημαντικό να αναπτύξουμε ανάλογες μεθόδους διαχείρισης. Μερικές αλλαγές προκαλούνται από εμάς, και μερικές αλλαγές προκαλούνται από άλλα άτομα, αλλά μπορούν να είναι εξίσου τρομακτικές, όπως π.χ. η αλλαγή επαγγέλματος ή μία αίτηση διαζυγίου.

Λόγοι για τους οποίους η αλλαγή μπορεί να είναι τρομακτική:

  • Αβεβαιότητα για το μέλλον, επειδή γνωρίζουμε τι έχουμε στο παρόν, όχι τι θα έρθει στη συνέχεια
  • Ανασφάλεια για το πώς θα επηρεάσει τη ζωή μας
  • Άγχος για το άγνωστο

Τρόποι αντιμετώπισης της αλλαγής:

  • Προσαρμογή στις συνθήκες
  • Αποφυγή στασιμότητας εξαιτίας του φόβου που προκαλεί η αλλαγή
  • Αποδοχή της αλλαγής, εστιάζοντας στις θετικές πτυχές της

Πώς να προσαρμοζόμαστε με περισσότερη ευκολία:

  • Εστιάζουμε στα θετικά στοιχεία τις αλλαγής, όχι στα αρνητικά
  • Προθυμία να προσαρμόσουμε ανάλογα τη νοοτροπία μας για να προσαρμοστούμε στην καινούργια κατάσταση
  • Αποδεχόμαστε ό,τι δεν μπορούμε να έχουμε πάντα τον έλεγχο των καταστάσεων
  • Ανάλυση της συμπεριφοράς μας απέναντι στην αλλαγή και προσπάθεια τροποποίησης της εάν είναι αρνητική