Ενότητα 1 Εισαγωγή

Το έργο «Be creative! – Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στοχεύει στην επαναδραστηριοποίηση και επανακοινωνικοποίηση των ευάλωτων ενηλίκων, χρησιμοποιώντας πολιτιστικές δραστηριότητες, ειδικά ζωντανές παραστάσεις. Στόχος είναι η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των νεαρών ατόμων που δεν έχουν δίκτυα και συνδέσμους προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνική, πολιτιστική, και επαγγελματική ενσωμάτωση τους. Στο τέλος του έργου, οι δικαιούχοι θα έχουν την ικανότητα να διεκδικήσουν ξανά την πορεία της ζωής τους, να ταυτοποιήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, και να προγραμματίσουν συγκεκριμένες δράσεις σύμφωνα με το σχέδιο «ΒΛΕΠΩ-ΚΡΙΝΩ-ΠΡΑΤΤΩ».

Το Πνευματικό Παραδοτέο 1 του έργου Be Creative! είναι η Εργαλειοθήκη Κατάρτισης η οποία περιλαμβάνει ένα Πρόγραμμα Σπουδών και ένα χρήσιμο σύνολο πρακτικών δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες με την πρακτική τους, τα μαθησιακά περιβάλλοντα, με βάση τη χρήση της τέχνης και του πολιτισμού στην εκπαιδευτική προσφορά και την υποστήριξη ευάλωτων ενηλίκων, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ένταξης και της ενσωμάτωσης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Be creative! θα υποστηρίξει τους/τις εκπαιδευτικούς στις διδακτικές δραστηριότητες τους σε τυπικά, μη-τυπικά, και άτυπα περιβάλλοντα. Περιλαμβάνει παιδαγωγικές μεθόδους, προσεγγίσεις, και υλικό.

Το υλικό μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε εθνικό πλαίσιο ανάλογα με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη (θέατρο, ραδιόφωνο, βίντεο, ντοκιμαντέρ, φωτογραφία, εκθέσεις, κ.λπ.). Το υλικό θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, τα Εσθονικά, τα Γαλλικά, τα Νορβηγικά, τα Ισπανικά, τα Τούρκικα, και τα Ελληνικά.