Εγκάρσιες δεξιότητες και ικανότητες

Οι εγκάρσιες δεξιότητες και ικανότητες είναι ικανότητες που θεωρούνται συνήθως απαραίτητες ή πολύτιμες για την αποτελεσματική δράση σε σχεδόν κάθε είδους εργασιακή, μαθησιακή ή δραστηριότητα στη ζωή μας. Δεν σχετίζονται αποκλειστικά με κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο (εργασία, επάγγελμα, ακαδημαϊκή ειδικότητα, ενασχόληση με τα κοινά ή την κοινωνία, επαγγελματικό τομέα, ομάδα επαγγελματικών τομέων κ.λπ.)

Στο πλαίσιο του έργου Be Creative, εστιάζουμε σε 16 Εγκάρσιες δεξιότητες, όπως φαίνεται παρακάτω:

TSC1 gr
TSC2gr
TSC3gr
TSC4gr
TSC5gr
TSC6gr
TSC7gr
TSC8gr
TSC9gr
TSC10gr
TSC11gr
TSC12gr
TSC13gr
TSC14gr
TSC15gr
TSC16gr

Στόχος είναι ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μέσω αυτού της πλατφόρμας εκπαιδευτικής μάθησης.

Κάθε εκπαιδευόμενος, με την ανεκτίμητη καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή, θα καλλιεργεί τις προτεινόμενες εγκάρσιες δεξιότητες που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του και μαζί θα επιλέγουν και θα καθορίζουν μια πορεία που θα τους επιτρέψει να επιτύχουν τους στόχους τους. Μια διαδρομή είναι ένα βήμα στον “οδικό” τους χάρτη ή μια μέθοδος για την επίτευξη του προορισμού ή της ζωής όπως επιθυμούν να την ζήσουν.

Στο ταξίδι για την επίτευξη των στόχων τους, οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν το χαρτοφυλάκιό τους, όπου θα μπορούν να μοιραστούν το ταξίδι τους με την οικογένεια, τους φίλους και πιθανούς εργοδότες.

Ο πρώτος σύνδεσμος παρουσιάζει πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό χαρτοφυλάκιο:

Ο δεύτερος σύνδεσμος παρουσιάζει πώς μπορεί να γεμίσει με περιεχόμενο, όπως έχει μάθει ο/η εκπαιδευόμενος/η στο μονοπάτι TSC:

Στο δικό μας έργο, η εστίαση των Εγκάρσιων Δεξιοτήτων δίνεται σε τέσσερις θεματικούς άξονες:

(π.χ. να είναι πιο δραστήριοι και κοινωνικοί και να αποκτούν περισσότερους νέους φίλους)
(π.χ. εύρεση νέας εργασίας, εύρεση καλύτερα αμειβόμενης εργασίας, εύρεση εργασίας που σας αρέσει περισσότερο κ.λπ.)
(π.χ. εκμάθηση στρατηγικών για να είναι κανείς πιο ικανοποιημένος σε μια θέση εργασίας, αποφυγή συγκρούσεων κ.λπ.)
(π.χ., απόκτηση σχετικής εκπαίδευσης για να βρεις τη δουλειά που ονειρεύεσαι αντί να παραμείνεις σε μια δουλειά χωρίς προοπτική, περαιτέρω εκπαίδευση για να πάρεις προαγωγή, κ.λπ.)

Αφιερώστε χρόνο και κοιτάξτε τις διαδρομές